Imaxe corporativa

A imaxe dun proxecto comercial ou empresarial débese coidar baixo todo punto de vista. O teu produto ou servizo é importante, pero o xeito de mostralo ao mundo forma parte inseparable do que vendes. A túa imaxe debe achegar sempre un valor engadido, nunca supoñer un hándicap.