Política de privacidade

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

Coa finalidade de ofrecer o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. A estes efectos utilizamos a información estatística elaborada polo provedor de servizos de Internet.

Neste sitio non utilizamos cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistramos as direccións IP de acceso. Unicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidade técnica (aquelas que lle permiten ao usuario a navegación a través do sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que nela existen).

Este sitio contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á nosa. Ao acceder a tales sitios web poderás decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navegas por Internet podes aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración da túa navegador.

Información básica sobre protección de datos
A continuación informamos sobre a política de protección de datos deste sitio.

Responsable do tratamento
Os datos de carácter privado que se puidesen solicitar directamente da persoa interesada serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de Punto G • Servizos Creativos.

Finalidade
As actividades de tratamento que levamos a cabo redúcense aos necesarios para que nos podamos pór en contacto contigo e non se someten a ningún tratamento estatístico nin de big data.

Legitimación
O tratamento dos datos realízase con consentimento expreso e activo da persoa que nolos facilita libremente a través do noso formulario electrónico e coa única finalidade de contactar connosco.

Conservación de datos
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos
Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, non sendo por obriga legal, entre as que poden estar as comunicacións ao Defensor do Pobo, xuíces e tribunais, interesados nos procedementos relacionados coas reclamacións presentadas.

Dereitos dos interesados
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre os tratamentos que dos seus datos que levan a cabo polo resposable deste sitio.

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos teus datos, cando procedan, ante Dseña Servizos Creativos ou na dirección de correo electrónico servicios@dsenha.com.